PERSONLIG TRÄNING


Vill du bli starkare, piggare, mer flexibel eller mer aktiv i ditt dagliga liv? Oavsett dina träningsmål så hittar vi en lösning som passar dig!
Tillsammans ska vi nå dina mål och anpassa din träning efter dina egna förutsättningar, mål och önskemål!


KOSTRÅDGIVNING

Med kostrådgivning har jag möjlighet att se över din nuvarande kost och vilka förändringar vi kan göra för att hjälpa dig att nå dina personliga mål.
Viktigt är att vi skapar ett långsiktigt och hållbart synsätt på kosten som du kan acceptera för resten av ditt liv, om du så vill. Under en kostrådgivning får du tips och råd anpassad efter ditt tillstånd, mål och behov.


STRESSCOACHNING

Upplever du en stressrelaterad ohälsa? I stresscoachingen fokuserar vi på att hitta vad som stressar just dig och hur du aktivt kan bryta stressspiralen. Jag hjälper dig att få syn på tankar, beteenden, mönster och är ditt stöd när du vill förändra vanor och nå dina mål. Vi identifierar stressen, bryter mönster, skapar återhämtning och bygger nya hållbara vanor.

ONLINECOACHNING


Självklart erbjuder vi även onlinecoachning för dig som befinner dig på annan ort eller som har svårt att ses.